சனி, 8 நவம்பர், 2008

கடவுள்

கடவுள் என்பது வடிவமல்ல; தன்மை. ஒரு மரத்தை வெட்டும்போது கடவுள் தன்மை காயப்படுகின்றது. ஒரு பூவை கசக்கும்போது இறைமை இம்சிக்கப்படுகிறது.

கருத்துகள் இல்லை: