ஞாயிறு, 2 நவம்பர், 2008

கடைசியாய் இருப்பதே

கடைசியாய் இருப்பதே பிடித்திருக்கிறது
யாரும் பின்னுக்குத் தள்ளாமல்
எத்தனை பேர் வந்தாலும்
தக்கவைத்துக் கொள்வதில்
தகராறு இல்லாமல்
போட்டி இல்லாமல்
சலனமற்று ஆழ்ந்திருக்க உதவுவதால்!
நின்றிருக்கும் நீள் வரிசையையே
வட்டமாக மாற்றத் தெரிந்து கொண்டால் யார் கடைசி?
யார் முதல்?
- வெ. இறையன்பு.

கருத்துகள் இல்லை: