திங்கள், 5 ஜனவரி, 2009

மனம் வெளுக்க வழி


துணி வெளுக்க மண்ணுண்டு; தோல் வெளுக்கச் சாம்பலுண்டு; மணிவெளுக்கச் சாணையுண்டு

கருத்துகள் இல்லை: