வெள்ளி, 31 அக்டோபர், 2008

நல்லதோர் வீணை


நல்லதோர் வீணை செய்தே - அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ?
சொல்லடி சிவசக்தி - எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்துவிட்டாய்.
வல்லமை தாராயோ, - இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே?
சொல்லடி, சிவசக்தி - நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ?
விசையுறு பந்தினைப்போல் - உள்ளம் வேண்டிய படிசெலும் உடல்கேட்டேன்,
நசையறு மனங்கேட்டேன் - நித்தம் நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன்,
தசையினைத் தீசுடினும் - சிவ சக்தியைப் பாடும்நல் அகங்கேட்டேன்,
அசைவறு மதிகேட்டேன் - இவை அருள்வதில் உனக்கெதுந் தடையுளதோ?

THIRUVALLUVAR


The author of the KURAL was a kindly, libel-minded man and his poetry is a kind of synthesis of the best moral teachings of his age- Fr. Emmons E. White

Thiruvalluvar a weaver, wrote in the most difficult of Tamil makers a religious and philosophical work - the KURAL - expounding moral and political ideals- Dr. Will Durant

It is refreshing to think that a nation which produced so great a man Thiruvalluvar) and so unique a work (KURAL) cannot be a hopeless, despicable race. The morality he preached could not have grown except on an essentially moral soil- Rev. Dr. J. Lazarus

He (Thiruvalluvar) throws the purity of Bunyan's English completely into the shade. No known Tamil work can even approach the purity of KURAL. It is a standing rebuke to the modern Tamil. Thiruvalluvar has clearly proved the richness, melody and power of his mother tongue- Rev. J. Lazarus

The poet (Thiruvalluvar) in fact, stands above all races, caste and sects inculcating a general human morality and worldly wisdom. Not only the ethical content of the book but skill with which the author gives his aphorisms, a poetical setting in a difficult metre have evoked admiration- Dr. A. A. Macdonell